ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.. - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ..

Να μπει τέλος στις ατεκμηρίωτες και αόριστες δηλώσεις  φορέων της εκτελεστικής εξουσίας(υπουργών, κ.λπ.) περί παράνομης...
λειτουργίας της Δικαιοσύνης και να διερευνηθεί  η βασιμότητα  τους, ζητεί με ψήφισμα της η  Ένωση  Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά το τέλος των εργασιών της σημερινής γενικής συνέλευση των μελών.

Ειδικότερα, οι εισαγγελείς στο ψήφισμά τους εκφράζουν τον προβληματισμό τους,  για «το φαινόμενο επανειλημμένων, ατεκμηρίωτων και αόριστων δημόσιων δηλώσεων φορέων της εκτελεστικής λειτουργίας, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση ότι η Δικαιοσύνη, είτε δεν λειτουργεί στο καθεστώς νομιμότητας και αυτονομίας που της επιφυλάσσει το Σύνταγμα ή ότι δεν λειτουργούσε έτσι, μέχρι πρόσφατα».

Ακόμη,  «εφιστούν την προσοχή των φορέων εκείνων –ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό αξίωμα εκπροσωπούν- στο ότι οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, κατά πάντα ανεξάρτητοι και, ως εκ τούτου, δημόσιες δηλώσεις που υπαινίσσονται ή θεωρούν δεδομένα τα αντίθετα, επιβάλλεται να είναι απολύτως τεκμηριωμένες, ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο και να μην αποδομείται το κύρος της Δικαιοσύνης, για την εξυπηρέτηση σκοπών ξένων προς το έργο της» και προσθέτουν, τονίζοντας:

 «Υποχρέωση της Δικαιοσύνης είναι η διερεύνηση της βασιμότητας τέτοιων υπαινιγμών».
Παράλληλα,  ζητούν την απόσυρση «της διάταξης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου», με την οποία «επεκτείνεται στους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων η αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης όλων των δικαστικών λειτουργών των κατώτερων δικαστηρίων, δεδομένου ότι αυτό αλλοιώνει το σχήμα του πειθαρχικού ελέγχου όπως ίσχυε από τη θέσπιση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και καταργεί την  αρχή της αυτοτέλειας μεταξύ των οργάνων που ασκούν την πειθαρχική αφ’ ενός και τη δικαστική εξουσία, αφ’ ετέρου».

Σχετικά με την γνωστοποίηση του περιεχομένου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), η Ένωση  Εισαγγελέων Ελλάδος  στο ψήφισμά της αναφέρει  ότι οι εισαγγελείς «αξιολογούν ως αδικαιολόγητη την εμμονή δημόσιων φορέων και φορέων της ενημέρωσης να ερμηνεύουν εσφαλμένα την πάγια θέση των δικαστικών λειτουργών, περί μη νομιμότητας και σκοπιμότητας δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων των δηλώσεων περιουσιακής τους κατάστασης, που θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλειά τους».

Παράλληλα,  καλούν  την Πολιτεία «να αντιληφθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν το κοινωνικό σύνολο, ούτε εξυπηρετούν τον έλεγχο της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων των δικαστικών λειτουργών (ο οποίος ούτως ή άλλως διενεργείται κατά το νόμο), δεδομένου ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, -μη εκλεγόμενοι από το εκλογικό σώμα, αλλά όντας ισόβιοι δημόσιοι λειτουργοί- δεν εμπίπτουν στην αυτή κατηγορία με τους φορείς των λοιπών πολιτειακών λειτουργιών και, συνακόλουθα, στις αυτές διατυπώσεις δημοσιοποίησης των εν λόγω στοιχείων».


Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος έχει ως εξής:

                                             « ΨΗΦΙΣΜΑ
Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 31η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την 13-12-2015, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Επιβεβαιώνουν ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί καίριο πυλώνα σταθερότητας, σε μια συγκυρία ανασφάλειας και πολυεπίπεδης κρίσης.
Καταγράφουν, εν τούτοις, την τρέχουσα κατάσταση στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης, με έμφαση ιδίως : (i) στη στασιμότητα που διαπιστώνεται, όσον αφορά στην ορθολογική διαχείριση του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης εκ μέρους της Πολιτείας, (ii) στην πληθωρική και μη συστηματική ποινική νομοθέτηση, με τρόπο που –ενίοτε- γεννά την εντύπωση εξυπηρέτησης σκοπών ξένων προς την καλή απονομή της Δικαιοσύνης και που, εν τέλει, άγει σε ανασφάλεια Δικαίου, (iii) στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υποδομών και στην απίσχναση του ανθρώπινου δυναμικού των δικαστικών μονάδων, (iv) στην αδράνεια της Πολιτείας να εφαρμόσει –ή να εφαρμόσει πλήρως- δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στους δικαστικούς λειτουργούς, μετά πάροδο αδικαιολόγητα μεγάλου χρονικού διαστήματος,
Εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο επανειλημμένων, ατεκμηρίωτων και αόριστων δημόσιων δηλώσεων φορέων της εκτελεστικής λειτουργίας, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση ότι η Δικαιοσύνη, είτε δεν λειτουργεί στο καθεστώς νομιμότητας και αυτονομίας που της επιφυλάσσει το Σύνταγμα ή ότι δεν λειτουργούσε έτσι, μέχρι πρόσφατα.
Εφιστούν την προσοχή των φορέων εκείνων –ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό αξίωμα εκπροσωπούν- στο ότι οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, κατά πάντα ανεξάρτητοι και, ως εκ τούτου, δημόσιες δηλώσεις που υπαινίσσονται ή θεωρούν δεδομένα τα αντίθετα, επιβάλλεται να είναι απολύτως τεκμηριωμένες, ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο και να μην αποδομείται το κύρος της Δικαιοσύνης, για την εξυπηρέτηση σκοπών ξένων προς το έργο της. Σημειώνουν, δε, ότι υποχρέωση της Δικαιοσύνης είναι η διερεύνηση της βασιμότητας τέτοιων υπαινιγμών.
Αξιολογούν ως αδικαιολόγητη την εμμονή δημόσιων φορέων και φορέων της ενημέρωσης να ερμηνεύουν εσφαλμένα την πάγια θέση των δικαστικών λειτουργών, περί μη νομιμότητας και σκοπιμότητας δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων των Δηλώσεων Περιουσιακής τους Κατάστασης, που θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλειά τους. Καλούν τη Πολιτεία να αντιληφθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν το κοινωνικό σύνολο, ούτε εξυπηρετούν τον έλεγχο της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων των δικαστικών λειτουργών (ο οποίος ούτως ή άλλως διενεργείται κατά το νόμο), δεδομένου ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, -μη εκλεγόμενοι από το εκλογικό σώμα, αλλά όντας ισόβιοι δημόσιοι λειτουργοί- δεν εμπίπτουν στην αυτή κατηγορία με τους φορείς των λοιπών πολιτειακών λειτουργιών και, συνακόλουθα, στις αυτές διατυπώσεις δημοσιοποίησης των εν λόγω στοιχείων.
Ζητούν την απόσυρση της διάταξης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 99 § 1 Ν 1756/1988 και επεκτείνεται στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων η αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης όλων των δικαστικών λειτουργών των κατώτερων Δικαστηρίων, δεδομένου ότι αυτό αλλοιώνει το σχήμα του πειθαρχικού ελέγχου όπως ίσχυε από τη θέσπιση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και καταργεί την  αρχή της αυτοτέλειας μεταξύ των οργάνων που ασκούν την πειθαρχική αφ’ενός και τη δικαστική εξουσία, αφ’ ετέρου.
Ζητούν την άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση των Εισαγγελιών και των Δικαστηρίων των παραμεθόριων περιοχών που αντιμετωπίζουν τις ανεξέλεγκτες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές με δικαστικούς λειτουργούς και γραμματείς.
Eκφράζουν την ανησυχία τους για τη μακρά αδιαφορία της εκτελεστικής εξουσίας να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα αιτήματα της Δικαιοσύνης και τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία άγονται οι λειτουργοί της, να επαναφέρουν τα αυτά –διαχρονικώς ανεπίλυτα- προβλήματα στους εκάστοτε φορείς της εκτελεστικής εξουσίας.
Καλούν την Πολιτεία να εγκύψει άμεσα με το ενδιαφέρον που προσήκει σε μια από τις τρεις πολιτειακές λειτουργίες, στα αιτήματα και τις επισημάνσεις των δικαστικών λειτουργών.
Υπογραμμίζουν την υπεύθυνη θέση  του Εισαγγελέα, ως φορέα ανεξάρτητης Πολιτειακής Λειτουργίας και εγγυητή της τήρησης του νόμου, σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης, πολυεπίπεδης κρίσης.
Διακηρύσσουν ότι, παρά τη μη λειτουργική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, οι Εισαγγελείς επιτελούν το έργο τους με παρρησία, υψηλό φρόνημα και προσήλωση στο Σύνταγμα και το νόμο.
Εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου
».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here