ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περί τους 3.000 είναι οι ηλικιωμένοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν στο πλαίσιο της δράσης που αφορά την παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων, για την οποία –με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα- δημοσιοποιήθηκε η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.
Η δράση έχει χρονικό ορίζοντα 2,5 χρόνια (30 μήνες) και χρηματοδοτείται μέσω του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ενώ η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 3.300.000 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– λήγει στις 22 του ερχόμενου Ιουνίου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση προβλέπει τη δημιουργία ενός πλέγματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσής τους και αφορά κυρίως άτομα που ζουν μόνα και / ή χρόνιους πάσχοντες.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται σχετικά, θα είναι σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις υφιστάμενες δομές πρόνοιας των δήμων της Περιφέρειας με σκοπό την ένταξη στην κοινωνική ζωή μοναχικών ατόμων, ηλικιωμένων και γενικώς ατόμων που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικής αποξένωσης.
Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται ο σχεδιασμός και η επιχειρησιακή λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης, που θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές (χώρος λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο) και τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) για τη παροχή της υπηρεσίας. Η Περιφέρεια με αυτόν τον τρόπο θα παρέχει υπηρεσίες στους ωφελούμενους με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο κάθε ηλικιωμένου και θα ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του ηλικιωμένου.
Η επικοινωνία του Κέντρου με τους ηλικιωμένους γίνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών τηλεειδοποίησης και κοινωνικής φροντίδας. Βασικός στόχος είναι οι συσκευές να χορηγούνται από την Περιφέρεια στους δικαιούχους ηλικιωμένους, με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια. Οι ειδικές συσκευές τηλεειδοποίησης και κοινωνικής φροντίδας διακρίνονται ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων ηλικιωμένων σε:
– Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης που περιλαμβάνουν τηλεειδοποίηση και κουμπί πανικού.
– Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης που περιλαμβάνουν τηλεειδοποίηση, ανίχνευση πτώσης και κουμπί πανικού.
– Συσκευές παρακολούθησης εκτός σπιτιού που περιλαμβάνουν τηλεειδοποίηση και εντοπισμό θέσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της Δράσης αναμένεται να ωφεληθούν για διάστημα 30 μηνών, τουλάχιστον 3.000 ηλικιωμένοι, που διαθέτουν ενδεικτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
– έχουν ηλικία 65 χρόνων και πάνω,
– έχουν προβλήματα υγείας,
– ζουν μόνοι τους ή δεν μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς από το άτομο που διαμένει μαζί τους,
– διαβιούν, κατά προτεραιότητα, σε σχετικά απομακρυσμένες ή και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας.
Από την υλοποίηση της δράσης αναμένεται:
– η ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας που παρέχουν σήμερα οι υπάρχουσες δομές με νέες σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (τηλεϋποστήριξη – τηλεβοήθεια)
– η διεύρυνση του αριθμού των εξυπηρετούμενων πολιτών με βιώσιμο κόστος παροχής υπηρεσιών
– η ενίσχυση της ασφάλειας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όταν βρίσκονται εντός ή εκτός της οικίας τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των συγγενών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here