Νομικά Πρόσωπα και οι Αναπτυξιακές που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Νομικά Πρόσωπα και οι Αναπτυξιακές που μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εγκύκλιο σχετικά με το καθεστώς που θα διέπει πλέον την οργάνωση και λειτουργία των νομικών προσώπων και των Ανωνύμων εταιρειών στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξέδωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.
Το νέο καθεστώς υπαγορεύεται εν όψει της προσαρμογής των ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του Ν.4674/2020, όπως επίσης και για λόγους διαφάνειας, σημειώνεται σχετικά στην εγκύκλιο τα προβλεπόμενα στην οποία προορίζονται προς άμεση εφαρμογή.
Συγκριμένα προβλέπονται τα εξής:
1.Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας θα πραγματοποιεί έλεγχο ανά τρίμηνο και θα υποβάλλει σχετική έκθεση. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε όλα τα ΝΠΙΔ και Α.Ε. χωρίς εξαίρεση.
2.Οι προσλήψεις προσωπικού θα γίνονται μόνο για ορισμένο χρόνο και για συγκεκριμένο έργο. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μόνο από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου και της Α.Ε.
3.Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. θα εντάσσεται θέμα στην ημερήσια διάταξη για την οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου και της Α.Ε.
4.Η πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών θα εκτελείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και της Α.Ε. αφού πρώτα έχει εκδοθεί ένταλμα πληρωμής υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και εκκαθαριστή
5.Αποφάσεις για μετακινήσεις εκτός έδρας και υπερωριακή απασχόληση θα λαμβάνονται μόνο από το Δ.Σ. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας μετακίνησης δύναται η εκ των υστέρων έγκριση από το Δ.Σ.
6.Οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. (έξοδα παράστασης, μετακίνησης κλπ) θα γίνονται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις περί καταβολής  των εξόδων παράστασης και μετακίνησης των αιρετών της αυτοδιοίκησης.
7.Οι διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015) να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού (μισθοδοσία και ενδεχόμενες μετακινήσεις ή υπερωρίες) με κατεύθυνση να καταβάλλονται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμής.
8.Για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων το ποσοστό διοικητικών δαπανών κάθε νομικού προσώπου και των Α.Ε. θα ανέρχεται από 5% έως 15% και ανάλογα με το είδος και το ύψος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here