ΤΟ ΠΑΛΙΟ Ναυάγιο στη Νήσο Πρώτη το 1886 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΤΟ ΠΑΛΙΟ Ναυάγιο στη Νήσο Πρώτη το 1886

 


Από τα « Τετράδια Ιστορίας» του Παναγιώτη Α. Κατσίβελα , ιατρού

Εν Γαργαλιάνοις 18 Φεβρουαρίου 1886

Ιστιοφόρο τριίστιο πλοίο , υπό σημαία ιταλική ρίχθηκε εξ ανάγκης υπό του πλοιάρχου , την παρελθούσα Κυριακή προς την παραλία της νήσου Πρώτης , εις κάποιο βραχώδη κόλπο , δυτικώς της νήσου κειμένου και ονομαζόμενο Κατεργολίβαδο . Με την πληροφορία δε αυτή , μετέβησαν από της απέναντι της νήσου ξηράς λέμβοι , για να χορηγήσουν εις το πλοίο πάσα δυνατή συνδρομή . Ιδόντες οι εκεί μεταβάντες ναυτικοί , ότι το πλοίο θα συντριβεί και εντελώς θα διαλυθεί μετά μίαν ώρα , έστω και με μικρά τρικυμία , δήλωσαν εις τον πλοίαρχο , ότι συμφέρει να απομακρυνθεί εκείθεν και να μεταφέρει το πλοίο προς την ξηράν , αλλά ουχί όμως προς την απέναντι τοιαύτη( Μάραθο) , αλλά ένεκεν εναντίου ανέμου , ρίχθηκε μακρύτερα αυτής , παρά την παραλία των θειούχων λουτρών του Βρωμονερίου Γαργαλιάνων . Το πλοίο τούτο , ετών 22 , τόνων 630 ονόματι Biagino Co , φέρον του πλοιάρχου το όνομα εκ Γενούης , προέρχεται εκ Λιβόρνου , όπου φόρτωσε την 12 Δεκεμβρίου π.ε., διάφορα, υπό κάποιου Παύλου Φερόνη δι΄ Αλεξάνδρεια , συστημένα, εις κάποιον εκεί καλούμενο Lussadro , υπέστη κατά τον πλούν του , ένεκεν τρικυμίας παρά τη Σικελία , κάποια βλάβη του σκάφους , από όπου εισέρχονταν ύδατα και ένεκεν τούτου προσέγγισε στη Μελίτη(*) , όπου υπέστη αβαρία και προς τούτο εξήγαγε κάποια ,από του φορτίου του . Γενομένης εκεί επισκευής απέπλευσε , πλην μετά πάλιν ημέρας κατά τον πλούν , ένεκεν τρικυμίας – υπέστη νέαν το σκάφος βλάβη , όχι μικρότερη της πρώτης . Όταν πλέον τα ύδατα εισέρχονταν εντός αυτού αφθονότατα , το πλήρωμα του πλοίου , εκ 10 ατόμων αποτελούμενο , ακατάπαυστα εξήγαν ύδατα , και ως εκ τούτου επί τρείς ημέρας και τρείς νύχτας άπαντες έμεναν άυπνοι , καταγινόμενοι αλληλοδιαδόχως επί της υδραντλίας . Όταν ιδόντες την νήσο Πρώτη κατευθύνθηκαν προς αυτήν . Το σκάφος τούτο αξίζων περί τας 60.000 δραχ. ασφαλισμένο είναι αντί 20.000 δραχ. εις κάποια ιταλική ασφαλιστική εταιρία « Camuliese » , άγνωστον δε , εάν και το φορτίο είναι ασφαλισμένο . Ήδη μόλις ολίγον πράγμα έχει βγει μέχρι τώρα του πλοίου , που έχει πλημμυρίσει υδάτων και τα μέγιστα πλέον δυσκολευομένων των εργατών , να εξάγουν το εις αυτό φορτίο . Άπασες δ΄ οι επιτόπιες αρχές μαθούσες το ναυάγιο , έσπευσαν τάχιστα να μεταβούν εκεί, χορηγούσες εις τους ναυαγούς πάσα δυνατή ευκολία , και προ πάντων ο αξιότιμος ειρηνοδίκης ημών κ. Ιωάννης Κουμουντσής , ό οποίος και μετά κίνδυνο της υγείας του , διανυκτερεύει εις το ύπαιθρο , και εν τοιαύτη μάλιστα ώρα του έτους .

Α.

Και η έκθεσις της ναυαγιαιρεσιακής επιτροπής Τριφυλίας είχε ως κάτωθι :

Αρ. 177

———–

Η ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διακηρύττει ότι

Την 10ην τρέχοντος μηνός περί ώραν2αν μ.μ. εξόκειλεν εις θέσιν Καβαλικευτόν , όριον Γαργαλιάνων πλοίον Ιταλικό ανήκον εις τον πλοίαρχο Βιέτζον Γενάρον κάτοικο Γενούης της Ιταλίας νηολογηθέν εις τον λιμένα Γενούης χωρητικότητος τόνων 630 και φέρον την ονομασία Βιαντζίνο Ντζε φορτίον επίπλων , μαρμάρων , τόνων ιχθύας , γαβάθας , τούβλα κι λοιπά όπερ παρέλαβε εν Λιβόρνω , ίνα το μεταφέρει εις Αλεξάνδρεια , φορτωτής δε εγνώσθη ο εκ Λιβόρνω Παύλος Φερήνης και το μεν πλοίο είναι ασφαλισμένο εις την Ιταλία ασφαλιστική Εταιρία Κομόλια εν μέρει , ήτοι δια 20.000 ανήκον κατ'[ά το όλον εις τον ανωτέρω πλοίαρχο , άγνωστον δε αν διατελεί ασφαλισμένο και το φορτίο .. Προσκαλούνται όθεν οι έχοντες συμφέρον να παρουσιάσουν εις την επιτροπήν ή εις το υπουργείο των Οικονομικών κατά τας περιπτώσεις του άρθρου 21 του περί ναυαγιαιρεσιών κλπ. νόμου , εντός τριετούς προθεσμίας τας απαιτήσεις αυτών δεδικαιολογημένας . Εν περιπτώσει δε υπερημερίας εκπίπτουν παντός δικαιώματος και τα ναυάγια περιέρχονται εις την κυριότητα του δημοσίου . ..

Εν Γαργαλιάνοις τη 14 Φεβρουαρίου 1886

Ο αποτελών την ναυαγιαιρεσιακή επιτροπήν ( μη προσελθόντων των ετέρων δύο μελών)

Ειρηνοδίκης Πλαταμώδους

(Τ.Σ.) Ιωαν. Γ. Κουμουτσής

Δις την αντιγραφή . Εν Γαργαλιάνοις αυθημερόν

Ο Ειρηνοδίκης Πλαταμώδους Ιωαν. Γ. Κουμουτσής

(*)Μελίτη (αρχαία πόλη), καρχηδονιακορωμαϊκή αρχαία πόλη που βρίσκεται στη Μάλτα (σήμερα Μντίνα και Ραμπάτ) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here