Δωρεάν εισιτήρια για Εκδρομές, Βιβλία και Θέατρα από τον ΟΓΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Δωρεάν εισιτήρια για Εκδρομές, Βιβλία και Θέατρα από τον ΟΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποδοχή και ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ έτους 2015, μέσω on- line διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ και του Κλάδου Μηχανογράφησης του ΟΓΑ, θα ξεκινήσει την 11η-6-2015 και θα διαρκέσει μέχρι και την 30η-6-2015.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ
Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και 4 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων)
Εκδρομικό Πρόγραμμα με 3ήμερες, 2ήμερες και μονοήμερες εκδρομές
Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση, στην οποία προηγούνται όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τρία (3) τελευταία χρόνια στα ανωτέρω προγράμματα με ένδειξη 1 και 3 και όσοι δεν έχουν κληρωθεί τον προηγούμενο χρόνο στα ανωτέρω προγράμματα με ένδειξη 2,4 και 5.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα παραπάνω προγράμματα υποβάλλονται μαζί σε μια αίτηση.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ όλων των κατηγοριών.
Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους αυτής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων, εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι – παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.
Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι (τα άτομα που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη ΔΕΝ συμμετέχουν). Σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.
Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ δηλαδή να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.
Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο Αίτησης. Το σύστημα θα εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της Αίτησης Συμμετοχής ανά Δικαιούχο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2015, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει:
Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, που θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του).
Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς του.
Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους). Η προσκόμιση των δικαιολογητικών της (γ) περίπτωσης δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Α.Μ ΟΓΑ.
Αν τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ του αιτούντος, το ενημερωτικό σημείωμα Σύνταξης ή καταβολής εισφορών καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση είναι υποχρεωτική όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ IKANOTHTA ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και να έχουν ασφαλιστική ικανότητα (δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ) την στιγμή υποβολής της αίτησης. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή.
Είναι πιθανό ένας ασφαλισμένος να έχει ενταχθεί πρόσφατα στο καθεστώς των 100 δόσεων ή να έχει πληρώσει καθυστερημένα τις ασφαλιστικές εισφορές του στον ΟΓΑ αλλά το σύστημα να τον εμφανίζει ως μη δικαιούχο. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης συμμετοχής, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και θα πρέπει να παραπέμψει τον δικαιούχο στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1) Ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου που θα καταχωρήσετε πρέπει να είναι του ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την πληκτρολόγηση του ΑΔΤ, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα μετέπειτα κατά την εκτύπωση και χρήση των Δελτίων.
2) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από συζύγους (ζεύγη). Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ, θα πρέπει να υποβληθούν δύο χωριστές αιτήσεις συμμετοχής. Προκειμένου δε, να εξασφαλισθεί η από κοινού συμμετοχή τους στα Προγράμματα, σε περίπτωση που κληρωθεί ο ένας εκ των δύο, θα πρέπει:
• καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου συζύγου
• και να έχουν δηλώσει στις Αιτήσεις τους κοινές παροχές.
3) Στην περίπτωση ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, αν οι Δικαιούχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μαζί στην κλήρωση, θα πρέπει να κάνουν από κοινού αίτηση. Τότε:
• Αν ο/η χήρος/χήρα είναι δικαιούχος, τότε θα πρέπει να μπει αυτός ως Άμεσο μέλος και θα πρέπει να δηλώσει τα ορφανά (και τα επιτροπευόμενα μέλη) ως έμμεσα μέλη (τέκνα).
• Αν ο/η χήρος/χήρα δεν είναι δικαιούχος, τότε ένα από τα ορφανά θα πρέπει να μπει ως άμεσο μέλος και να δηλώσει τα υπόλοιπα αδέλφια του ως έμμεσα.
Να σημειωθεί τέλος, ότι κάθε ορφανό μπορεί να κάνει και αίτηση ξεχωριστά, ως άμεσο μέλος.
4) Στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού δικαιούχοι είναι μόνο οι συνταξιούχοι, συνεπώς σε περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι ασφαλισμένος/η και όχι συνταξιούχος, δεν μπορεί να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα. Σε περίπτωση, όμως, που κληρωθεί ο/η συνταξιούχος στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, τότε εφόσον η/ο σύζυγος έχει δηλώσει το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού στην αίτησή της/του, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες (αλληλο-δήλωση συζύγων, ξεχωριστές αιτήσεις), τότε θα κληρωθούν και οι δύο, καθένας στο πρόγραμμα που δήλωσε. Έτσι, ο/η συνταξιούχος θα λάβει Δελτίο Ιαματικού Τουρισμού και η/ο σύζυγος Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού, αλλά θα μπορούν να επιλέξουν από τους καταλόγους που θα αναρτηθούν στο site του ΟΓΑ (www.oga.gr), τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει και στα δύο προγράμματα εφόσον επιθυμούν να κάνουν διακοπές ταυτόχρονα.
Τα άτομα που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη, αν και συνταξιούχοι, δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος Ιαματικού Τουρισμού.
5) Για συνοδούς απόλυτα αναπήρων, τυφλών, παραπληγικών: Φέτος για πρώτη φορά τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο-δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ, εφόσον δεν έχουν δηλώσει σύζυγο ή τέκνα στην αίτηση τους. Το τρίτο πρόσωπο θα συμμετάσχει στο αντίστοιχο πρόγραμμα (Κοινωνικού ή Ιαματικού Τουρισμού ή εκδρομές, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως έμμεσο μέλος στην αίτηση συμμετοχής του.
6) Σημειώνουμε τέλος ότι στις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτήσεις συμμετοχής (του ζευγαριού ή των ορφανών) μπορούν να υποβληθούν από τον ένα εκ των συζύγων ή τη/ο χήρα/ο με την προϋπόθεση προσκόμισης των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ, των Ενημερωτικών Σημειωμάτων πληρωμής Σύνταξης ή Καταβολής Εισφορών και των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο συζύγων ή των ορφανών αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here