Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να συλληφθούν άμεσα όσοι συμμετείχαν στο ξεπούλημα της χώρας! f - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να συλληφθούν άμεσα όσοι συμμετείχαν στο ξεπούλημα της χώρας! f

Του Γιώργου Παπαγεωργίου
Όταν μαζεύεις στοιχεία για να αποδείξεις το αυταπόδεικτο είναι πολυ δύσκολο, πέφτεις επάνω σε τοίχο συνεχώς. Έρχεται όμως η ώρα που τα στοιχεία είναι συντριπτικά και αναγκαστικά κάποιος πρέπει να βγει και να πει την αλήθεια. Το μόνο σίγουρο είναι, πως την αλήθεια δεν τολμάει κανένας να την ακουμπήσει, σε ένα κόσμο ψεύτικο.
Ξέρεις πως η "Δανειακή σύμβαση" που υπέγραψε η Κυβέρνηση μας, αποκόπτει τα Συνταγματικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη από το Κράτος. Δεν φτάνει όμως αυτό! Τον αποκόπτει και από τα....
Ευρωπαϊκά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το Οικονομικό Σύνταγμα της Ευρώπης. Όλο αυτό διότι το δάνειο έγινε κατά βάσιν, παράνομα σε διακρατική δανειακή σύμβαση και στο Αγγλικό δίκαιο, στις 8 Μαρτίου του 2010.
Η Ε.Ε έχει καταχραστεί το καθήκον του θεματοφύλακα, υπέρ κράτους μέλους της, πιο άλλο, την Γερμανία! Δηλαδή λειτούργησε για διακρατικό έννομο συμφέρον κράτους και όχι για προς το συμφέρον του κοινού νομίσματος, Ευρώ.
Αυτό είναι κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 51 του Χάρτη θεμελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο υπογράφων το άρθρο αυτό γνωρίζει ότι: Των παραβιάσεων αυτών έχουν λάβει γνώση οι Έλληνες αρμόδιοι Εισαγγελείς αλλά και οι αρμόδιοι Εισαγγελείς όλων των εμπλεκομένων χωρών της Ε.Ε.
Αυτό αναφέρει και το παρακάτω σημείωμα.
17.2.2014 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ προς την Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
όσον αφορά τη διερευνητική έκθεση σχετικά µε τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ∆ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής (2013/2277(INI))
11. τονίζει ότι τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. δεσµεύονται πλήρως από το δίκαιο της Ένωσης και ότι υποχρεούνται όταν ενεργούν στο πλαίσιο της Τρόικας να τηρούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία ισχύουν ανά πάσα στιγµή σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 14 της δανειακής σύμβασης αναφέρει.
14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (1) Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. (2) Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (3) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.
(4) Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη. (5) Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.
Μήπως αυτός είναι λόγος να συλληφθούν άμεσα όσοι συμμετείχαν στο ξεπούλημα Κράτους, Έθνους, το οποίο όμοιο του δεν έχει ξανά συμβεί ποτέ;
Και δεν θα μείνουμε εδώ οι αποκαλύψεις μας θα έχουν συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here