ΕΡΓΑ ΠΕΠ προϋπολογισμού 22 εκ. ευρώ, για αντιπλημμυρικά και αναπλάσεις - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

ΕΡΓΑ ΠΕΠ προϋπολογισμού 22 εκ. ευρώ, για αντιπλημμυρικά και αναπλάσεις

Δύο νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.
Η μία, με προϋπολογισμό 17.000.000 ευρώ, καλεί για την υποβολή από τους δήμους προτάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ “Πελοπόννησος”.
Η δεύτερη πρόταση, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, αφορά την υποβολή από τους δήμους, αλλά και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, προτάσεων για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με σκοπό την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας.
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
Στην πρόσκληση των 17 εκ. ευρώ, ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατόδρομοι σε πόλεις, προσβάσεις ήπιας κυκλοφορίας στον αστικό ιστό, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε περιοχές του αστικού ιστού, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων για αναζωογόνηση υποπεριοχών στα αστικά κέντρα.
Οι εν λόγω παρεμβάσεις αναφέρονται σε αστικά κέντρα ή/και οικισμούς με αστικές λειτουργίες της Περιφέρειας που ανήκουν σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό πάνα από 5.000 κατοίκους και στις οποίες δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ, ΟΧΕ).
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις το πρωί αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου έως τις 2 το μεσημέρι της Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Οσον αφορά την πρόσκληση των 7 εκ. ευρώ, αυτή περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας  σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορεμάτων και χειμάρρων, την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας υδατορεμάτων, χειμάρρων κλπ
Ειδικότερα, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών ροής των υδάτων, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθεμάτων φερτών υλικών. Στόχος είναι τα υλοποιούμενα έργα να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, τα οποία η φύση μπορεί να αφομοιώσει στις διεργασίες της. Ενδεικτικά, τέτοια έργα είναι οι επενδύσεις της κοίτης, του πυθμένα ή/και των πρανών, όπως είναι οι φυτεύσεις, οι λιθορριπές, οι λιθοπλήρωτοι συρματοκλωβοί (συρματοστρώματα, συρματοκιβώτια) κλπ.
Επίσης στόχος είναι η επίτευξη αντιπλημμυρικής προστασίας στο χώρο της εκβολής, η απορροή των πλημμυρικών παροχών χωρίς προβλήματα κατάκλυσης εκατέρωθεν εκτάσεων και η αποτροπή δημιουργίας διαβρωτικών φαινομένων.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– λήγει στις 21 Αυγούστου.
Περισσσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο www.eydpelop.gr.
Τις δύο προσκλήσεις μπορείτε να δείτε εδώ:
  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος» – Ω3ΒΧ7Λ1-ΤΞΖ -ΠΕΛ89
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος» – 6ΚΥ97Λ1-ΣΒΕ ΠΕΛ90

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here