ΤΑ: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή που θα αλλάξει τα προσόντα διορισμού (ΦΕΚ) - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

ΤΑ: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή που θα αλλάξει τα προσόντα διορισμού (ΦΕΚ)

Με Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, συγκροτήθηκε Επιτροπή με αντικείμενο την “επικαιροποίηση και αναμόρφωση του π.δ. 50/2001”. Πρόκειται για το προεδρικό διάταγμα “καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα”, στο οποίο αναλυτικά ορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού.
Στόχος είναι “να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης”. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση και αναμόρφωση του π.δ. 50/2001, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η θητεία της Επιτροπής άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης σε ΦΕΚ. Στην Επιτροπή θα προεδρεύει η Γενική Γραμματέας και κατά τα λοιπά συμμετέχουν: – 1 Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Εσωτερικών, – 1 πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποσπασμένος στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, – 1Συνεργάτης του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως, – 12 Δημόσιοι Υπάλληλοι, εκ των οποίων8 είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, 2 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και 2 του ΑΣΕΠ. Να σημειωθεί ότι από τους 8 Υπαλλήλους του ΥΠΕΣ, οι 2 υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here