Επιδότηση Παγίων Δαπανών στις επιχειρήσεις... - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Επιδότηση Παγίων Δαπανών στις επιχειρήσεις...

 Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ για την υποβολή αιτήσεων και τις εγκρίσεις – Οι λόγοι απόρριψης – Οι ωφελούμενοι κλάδοι – Πώς θα υπολογιστούν τα «κουπόνια».

Περίπου 30.000 επιχειρήσεις από τις 74.000 που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων δαπανών θα πάρουν τελικά “κουπόνια” συμψηφισμού με μελλοντικούς φόρους και εισφορές.

Τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει υπουργείο Οικονομικών “φωτογραφίζουν” ως ωφελημένους τους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού. Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί 10.000 αιτήσεις από την εστίαση και 3.500 από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κι άλλα καταλύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπόλοιπες εγκρίσεις αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις αλλά ενώ αρκετές αιτήσεις που παρέχονται από τον πολιτισμό τις μεταφορές κλπ.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε το 50% των αιτήσεων ποικίλουν: Πολλές επιχειρήσεις έκαναν αίτηση παρά το γεγονός ότι εμφάνισαν κέρδος. Κάποιες άλλες κατέγραψαν αύξηση τζίρου αντί μείωση κατά 30% όπως προϋποθέτει το πρόγραμμα. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις όπου οι ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των προγραμμάτων στήριξης (επιστρεπτέα προκαταβολή επιδοτήσεις, αποζημιώσεις δάνεια κλπ) υπερκαλύπτουν τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων (και για το λόγο αυτό κόπηκαν από το πρόγραμμα) ενώ δεν έλειψαν και φαινόμενα υποβολής αιτήσεων από μη πληττόμενους όπως για παράδειγμα φαρμακεία κ.α.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής
  • απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
  • ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
  • έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
  • δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται οτι το πρόγραμμα αφορά σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here