Σύμβουλος Ακεραιότητας στο Δημόσιο για φαινόμενα διαφθοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

Σύμβουλος Ακεραιότητας στο Δημόσιο για φαινόμενα διαφθοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης


Ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας εντάσσεται στο Δημόσιο κι εκεί θα μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς, παρενόχλησης κ.α.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο, με το οποίο θεσπίζεται ο Σύμβουλος Ακεραιότητας στο Δημόσιο κατατέθηκε την Παρασκευή (02.04.2021) στη Βουλή. Περιέχει και πλήθος διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, για πρώτη φορά η σύσταση αυτοτελούς γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, στον οποίο οι υπάλληλοι θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ακόμα και σεξουαλικής παρενόχλησης και γενικά παραβιάσεων ακεραιότητας από συναδέλφους ή προϊσταμένους τους.

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνηση των αναφορών. Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησής τους και ενημερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε. Κάθε έτος συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε. Γενικά η δραστηριοποίηση του Συμβούλου Ακεραιότητας έχει περισσότερο προληπτικό παρά κατασταλτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα.

Η σύσταση του σχετικού γραφείου προβλέπεται σε κάθε υπουργείο και υπό προϋποθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε δήμους και περιφέρειες, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας, που θα τηρείται ηλεκτρονικά στο υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτό εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, έχουν τον Α’ βαθμό και τριετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν Πιστοποιητικό Επάρκειας, που θα αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης ειδικού προγράμματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Εσωτερικός έλεγχος

Με το εν λόγω νομοσχέδιο θεσπίζεται, επίσης, ενιαίο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για το σύνολο των φορέων του δημόσιου φορέα για τη βελτίωση της απόδοσής τους και την αποφυγή παραβίασης της νομοθεσίας, των κανονισμών και των πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο τον δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα.

Σχετικά με τις λοιπές διατάξεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

– Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των δήμων μπορούν να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.

– Αυξάνονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων και των περιφερειών.

– Παρατείνονται κατά δύο έτη οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων και κυλικείων.

– Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού παραπτώματος που σχετίζεται με τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εντός και εκτός της υπηρεσίας.

– Ορίζεται ότι ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για το προσωπικό των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και μπορεί να επιβάλει την πειθαρχική ποινή του προστίμου ύψους ίσου με τις αποδοχές έως δύο μηνών.

– Επιτρέπεται η μετάταξη του προσωπικού του ΟΛΠ και του ΟΛΘ στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

– Δημοτικοί Αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε σωφρονιστικά καταστήματα και επέστρεψαν στους δήμους διατηρούν την τυχόν προσωπική διαφορά αναδρομικά από τον χρόνο ανάληψης καθηκόντων στον φορέα υποδοχής.

– Η μοριοδότηση εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης ως κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 33 έτη (396 μήνες).

Ποιοι δεν θα δίνουν εξετάσεις για επάρκεια γλώσσας για πολιτογράφηση

Τέλος, απαλλάσσονται από την συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση όσοι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here