"Προεκλογικές παροχές " - Αρχή από τις ...άγαμες !!! - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

"Προεκλογικές παροχές " - Αρχή από τις ...άγαμες !!!

Από τις άγαμες θυγατέρες φαίνεται να ξεκινά η αναδιανομή του πρωτο­γενούς πλεονάσματος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η κυβέρνηση, δηλαδή, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει μέρος ή και όλο το ποσό που αντιστοιχεί στη σύνταξη του θανόντα γονέα, που κόπηκε αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2013, στις ανύ­παντρες θυγατέρες δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων.

Αν και ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές το ύψος του πρωτογενούς πλεο­νάσματος και κυρίως ο τρόπος αναδιανομής του, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξε­τάζουν ήδη σενάρια επιστροφής του ποσού που κόπηκε ή μέρους αυτού, καθώς θεωρούν πως τα εισοδηματικά κριτήρια που τέθηκαν το 2012 δημιούργησαν στρεβλώσεις και αδι­κίες.

Πρόκειται για περίπου 30.000 άγαμες θυγα­τέρες που «σώθηκαν» από τις πρώτες περικοπές του 2010, είδαν όμως τη σύνταξη να κόβεται ή να περιορίζεται δραματικά από τις αρχές του 2013.

Αναλυτικά, με το μνημόνιο του 2010 καταρ­γήθηκε η ισόβια σύνταξη και πλέον δεν αποδί­δεται σε καμία άγαμη θυγατέρα.
 Διατηρήθηκε βέβαια για αυτές που τη δικαι­ούνταν, περίπου 30.000 με 32.000, οι οποίες είχαν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, την 21η Ιουλίου 2010.
 Το 2012, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών σε χιλιάδες συνταξιούχους (που είχαν πληρώ­σει εισφορές για τη σύνταξη που μειώθηκε) επι­βλήθηκαν περικοπές και στις άγαμες θυγατέρες που έπαιρναν σύνταξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο, ανα­δρομικά από 1.1.2013 ορίστηκε πλαφόν κύρι­ας σύνταξης για άγαμες θυγατέρες τα 720 ευρώ μηνιαίως ή 8.640 ευρώ τον χρόνο (720 x 12 μήνες = 8.640), χωρίς να θίγονται πάντως οι επι­κουρικές συντάξεις και τα μερίσματα που λαμ­βάνουν. Η μείωση ξεκίνησε τον Αύγουστο, ανα­δρομικά και σε δόσεις.
 Παράλληλα, τέθηκαν εισοδηματικά κριτή­ρια, βάσει των οποίων αν η δικαιούχος έχει ει­σοδήματα και από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια, μισθούς κ.λπ.), τότε το ετήσιο σύνολο των ει­σοδημάτων αυτών αφαιρείται από το ποσό των 8.640 ευρώ, με αποτέλεσμα η μηνιαία σύνταξη να μειωθεί για τις περισσότερες σε 250 έως 500 ευρώ. Σε περιπτώσεις μάλιστα που τα λοιπά ει­σοδήματα ξεπερνούσαν τα 8.640 ευρώ, έχασαν ολόκληρη τη σύνταξη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διακοπή ή η περικοπή της σύνταξης έγινε με βάση τα εισοδήματα του 2011 (δηλώσεις 2012), τα οποία όμως ήταν σημαντικά μειωμένα το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here