ΜΕ διαδικτυακές υπηρεσίες προς Φορείς του Δημοσίου - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

ΜΕ διαδικτυακές υπηρεσίες προς Φορείς του Δημοσίου


 Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ.Πιερρακάκη, (Φ.Ε.Κ. Β’ 5348) ορίστηκε η διάθεση συγκεκριμένων διαδικτυακών υπηρεσιών προς ορισμένους Φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και Δήμοι.  Ειδικότερα:

I] Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου», η οποία περιλαμβάνει: i) τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων: ΑΦΜ, ΔΟΥ, επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατρός, ονοματεπώνυμο μητρός, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ii) τα εξής στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων: ΑΦΜ, ΔΟΥ, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους ακόλουθους Φορείς:

α) Στον Δήμο Θήρας, προς αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου για τον προσδιορισμό του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Στον Δήμο Κηφισιάς, προς αξιοποίησή τους από το πληροφοριακό σύστημα «Στοιχεία Μητρώου ΥΠΟΙΚ» για την εύρεση στοιχείων μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), προς αξιοποίησή τους από το «Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ» για την επιβεβαίωση δηλούμενων ΚΑΔ ανά ΑΦΜ από δυνητικούς δικαιούχους μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.  Επιπλέον, διατίθεται στον εν λόγω Φορέα η δυνατότητα επαλήθευσης των ΚΑΔ βάσει αναζήτησης με τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

δ) Στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, προς αξιοποίηση από το «Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου», με σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων μητρώου του προσώπου κατά τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών που παρέχονται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Επιπλέον, αυτό λαμβάνει για τον ανωτέρω σκοπό τα εξής στοιχεία φυσικών προσώπων: i) στοιχεία ταυτότητας (ΑΔΤ, ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα αρχή) ii) ονοματεπώνυμο συζύγου ή μέλους συμφώνου συμβίωσης.

ΙΙ] Διατίθεται στη Βουλή η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου», η οποία περιλαμβάνει: ΑΦΜ, ΑΔΤ, πρώτο επώνυμο, δεύτερο επώνυμο (εάν υπάρχει), όνομα, πατρώνυμο, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται προς αξιοποίηση από το πληροφοριακό σύστημα «Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» για την επιβεβαίωση στοιχείων των υπόχρεων σε Δήλωση προσώπων.

Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ, αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here