13.000.000 ευρώ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από δημόσιες δομές υγείας - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

13.000.000 ευρώ για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από δημόσιες δομές υγείας

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εκδόθηκε  νέα Πρόσκληση με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας  «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ.
Δυνητικοί δικαιούχοι της Παρούσας Πρόσκλησης είναι το υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του .
Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων:
1. Για την ενίσχυση της ετοιμότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
2. Για την ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας, στο προσωπικό:
• σε όλες τις φάσεις της υγειονομικής κρίσης: συνεχής επαγρύπνηση – ετοιμότητα- διαχείριση της εν εξελίξει κρίσης – έλεγχος αναζωπύρωσης – διαχείριση συνεπειών
• πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών σε άτομα με χρόνιες νόσους
• πρόληψης και αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων σωματικής και ψυχικής υγείας που ελλοχεύουν ως παράπλευρες συνέπειες τόσο κατά την διάρκεια όσο και στην ύφεση μιας υγειονομικής κρίσης
Ειδικότερα
Το υπουργείο Υγείας στην παρούσα υγειονομική κρίση της νόσου COVID -19, θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη των άμεσων κινδύνων, τη συνεχή ανάπτυξη για βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και ενίσχυση των ικανοτήτων των υπηρεσιών, την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη, την επιτήρηση και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία με τον περιορισμό ενδεχόμενων συνεπειών τους.

ΣΤΟΧΟΙ
Για το λόγο αυτό η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δέσμη μέτρων/πράξεων που έχουν στόχο:
Α. Την Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19.
Η δράση Ενίσχυση των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19.
Η πρόσληψη αυτού, ως επικουρικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς και μονάδες υγείας αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας ειδικά την τρέχουσα περίοδο έντασης εργασίας για την διαχείριση της επιδημίας της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεων αυτής, για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για οποιοδήποτε κύμα της επιδημίας για τη διασφάλιση της ανταπόκρισης του συστήματος για την υγεία των πολιτών. Επιπλέον αναπληρώνει επαγγελματίες από το υγειονομικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που ασκούν το δικαίωμα άδειας ειδικού σκοπού π.χ. λόγω ευαλωτότητας, ή σε περιπτώσεις που τίθενται σε 14ήμερη καραντίνα ομάδες προσωπικού λόγω επαφής με κρούσματα, και αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα λόγω των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν σοβαρά τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας,
Η Παρέμβαση αποσκοπεί:
• στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19
• στην άμεση λειτουργική αναδιάταξη μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με ευέλικτες προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ
• στην διαλογή, στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19 ), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
• στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών αναφοράς.
Περιλαμβάνει την ενίσχυση των Δημοσίων Νοσοκομείων της Περιφέρειας, των Πανεπιστημιακών και Στρατιωτικών Νοσοκομείων , των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δομών και μονάδων υγείας αρμοδιότητας των Υγειονομικών Περιφερειών, του  ΕΚΑΒ, του ΕΟΠΠΥ, με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό, και υποστηρικτικό της λειτουργίας λοιπό ανθρώπινο δυναμικό.
Η ως άνω πρόταση αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους φορείς και υπηρεσίες υγείας που εποπτεύονται από το δημόσιο για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID – 19, για την μείωση της επίπτωσης των συνεπειών της στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού και στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος έναντι οιουδήποτε κύματος της επιδημίας, την μέριμνα για περιορισμό των συνεπειών της αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για διαδικασίες προσλήψεων επικουρικού προσωπικού στον τομέα της υγείας.
Οι επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό που συμμετέχει ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ διετούς διάρκειας .Οι παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα Νοσοκομεία Αναφοράς και στο σύνολο των δομών υγείας της Περιφέρειας.
Επιπρόσθετα, προσλαμβάνονται ειδικότητες με ρόλο καθοριστικό στη δομική λειτουργία, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα των φορέων υγείας για παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο της Πράξης χρηματοδοτούνται συγκεκριμένες προσλήψεις από τις προσλήψεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, (σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εθνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εκδίδονται).
Φυσικό αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσίας από το επικουρικό προσωπικό με διετή διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης επικουρικού προσωπικού (και με δυνατότητα παράτασης αυτού), με ανάληψη υπηρεσίας από τον Μάρτιο του 2020, που τοποθετείται σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), (π.χ. Νοσοκομεία, Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ) που λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες υγείας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο του επικουρικού προσωπικού, όπως αυτό ισχύει και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας με βάση το πλαίσιο αυτό.
Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
B.Την ανάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών.
Στην παρούσα χρονική συγκυρία και υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19, ο πληθυσμός των μεταναστών/προσφύγων που φιλοξενούνται στις προαναφερόμενες δομές, αποτελούν μεν μέρος του γενικού πληθυσμού της χώρας, πλην όμως, οι χωροταξικές συνθήκες διαβίωσής τους δηλαδή η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην ίδια περιοχή απαιτεί τη λήψη ειδικότερων μέτρων στον τομέα της παρακολούθησης της υγείας τους και της απομόνωσης εφ όσον απαιτηθεί για υγειονομικούς λόγους μέγιστης προστασίας, τόσο της υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού, όσο και για την προστασία του ευρύτερου πληθυσμού.
Η προσφυγική κρίση και η μαζική ροή πολιτών τρίτων χωρών έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων εντός της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας βασικών τομέων της δημόσιας διοίκησης, η οποία καλείται πλέον να διαχειριστεί τις αυξημένες ροές πληθυσμών από τρίτες χώρες, με τρόπο που σέβεται και μεριμνά για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων που διαβιούν στη χώρα.
Επισημαίνεται ότι 43,3% των Π-Μ που εισέρχονται στην χώρα μας προέρχονται από χώρες που πλήττονται από τον Covid19, όπως Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. ενώ είναι κρίσιμης σημασίας η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει ήδη επηρεαστεί σοβαρά από την έναρξη της πανδημίας.
Η παρέμβαση καλείται να δημιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (μέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ, προσωπικού) που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών. Για το λόγο αυτό ομάδες επαγγελματιών υγείας θα παρέχουν υπηρεσίες σε τρία διαφορετικά επίπεδα όπως περιγράφονται παρακάτω:
Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών στους μετανάστες και πρόσφυγες που συγκεντρώνονται στους προαναφερόμενους χώρους όπου ομάδα επαγγελματιών υγείας θα παρέχει υγειονομικές παρεμβάσεις κατά περίπτωση ως εξής:
1. Ο ιατρικός έλεγχος (κλινικός και κατά περίπτωση εργαστηριακός έλεγχος) και η καταγραφή σημαντικών υγειονομικών παραμέτρων του πληθυσμού ελέγχου (entry screening)
2. Παροχή όπου χρειάζεται άμεσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα παιδιών, εγκύων γυναικών και ευπαθών
3. Λοιπές δράσεις δημόσιας υγείας που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.
4. Διαλογή ύποπτων κρουσμάτων μεταδιδόμενων λοιμογόνων νοσημάτων που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (COVID-19, ελονοσία ιλαρά κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων για την απομόνωση και την ιατρική διαχείρισή τους.
Παράλληλα η προτεινόμενη παρέμβαση θα ενισχύσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας εντός των οργανωμένων δομών στις περιοχές που αυτές υφίστανται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here