Μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματη ασφάλεια - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματη ασφάλεια

Έρχεται και… στην Ελλάδα ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων. Το σχετικό νομοσχέδιο συζητείται ήδη στη Βουλή. Πρόκειται ουσιαστικά για μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ, χωρίς να επιτρέπεται η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση τους. 
Την προηγούμενη εβδομάδα γράψαμε για το θέμα. Διαπιστώνεται ότι το ενδιαφέρον «των αποκλεισμένων» από τις τράπεζες είναι πολύ μεγάλο, προκειμένου να μπορέσουν, επιτέλους, να έχουν μια ευκαιρία χρηματοδότησης.
 Τόσο πολύ που δεν… κάνουν υπομονή να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο, αλλά ρωτάνε ανυπόμονα εάν και πώς μπορούν να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης. Έτσι, σήμερα θα προσπαθήσουμε να «βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους» και οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν σωστά τι ακριβώς είναι αυτός ο «νέος θεσμός μικροχρηματοδοτήσεων». 
 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΜΕΡΑ Δεν αναμένεται άμεσα να είναι διαθέσιμα τα μικροδάνεια… Υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν. Θα χρειαστούν μερικοί μήνες. Πόσοι; Θα δούμε… Σήμερα το θέμα βρίσκεται στη Βουλή. Αυτές τις ημέρες συζητείται σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί το (θεσμικό) πλαίσιο. Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου θεσπίζονται κανόνες που αφορούν: -ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, -διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησής τους και -δικαιώματα και υποχρεώσεις των δικαιούχων και των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Ειδικότερα: -Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και θεσπίζεται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος -Ιδρύονται φορείς μικροχρηματοδοτήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού -Πρόσωπα που υπάγονται στο δημόσιο τομέα μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, με ποσοστό όμως που δεν υπερβαίνει το 60% του κεφαλαίου της εταιρείας -Απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων κατά τη στιγμή της αδειοδότησης, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ
 -Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το αρχικό κεφάλαιο -Προβλέπεται έλεγχος καταλληλότητας των προσώπων, που κατέχουν ειδική συμμετοχή και που ασκούν τον έλεγχο του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, με στόχο την ορθή λειτουργία και διαφάνεια. -Παρέχονται συγκεκριμένες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό την παροχή κινήτρων, όπως η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου και η απαλλαγή από την εισφορά του ν. 128/75 -Τηρείται μητρώο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο καταχωρίζονται τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα 
-Προβλέπεται η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, που αφορούν στο επιτόκιο, το συνολικό κόστος, τον αριθμό και το ποσό των δόσεων, τη διάρκεια αποπληρωμής, το περιεχόμενο και το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το δικαίωμα καταγγελίας, τη διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών -Ορίζεται ότι η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης μπορεί να κυμαίνεται από 12 μήνες έως 10 έτη -Δεν επιτρέπεται η λήψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων -Εκτός από τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων, τα ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν στους δικαιούχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης, στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και καθοδήγηση 
-Επίσης προβλέπεται η υποχρέωση του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος να συντάσσουν, ετησίως, Έκθεση για την πορεία εφαρμογής του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, που θα υποβάλλεται στη Βουλή, με στόχο την ex post αξιολόγηση του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει, τόσο στο υπουργείο όσο και στη Βουλή, να αξιολογούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων και να προβούν στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο θεσμός να πετύχει και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την εθνική οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here