Φορολογική ενημερότητα: Καταργείται από 31/10 η προσκόμισή της - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Φορολογική ενημερότητα: Καταργείται από 31/10 η προσκόμισή της

Καταργείται από 31 Οκτωβρίου η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για όσους δεν έχουν οφειλές. Αναλυτικά: Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 19 αυτού, θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να λαμβάνουν, από 31.10.2020, το αποδεικτικό ενημερότητας (παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
Με κ.υ.α. καθορίζονται τα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης, ενώ μπορεί να παραταθεί το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα και να επεκταθεί η σχετική υποχρέωση των δημοσίων φορέων και για τη βεβαίωση οφειλής (παρ. 6 του ως άνω άρθρου και νόμου). Με τα άρθρα 17 και 18 του ιδίου νομοσχεδίου: → Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών [Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.ΕΠ.)], που λειτουργεί στη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), αποκλειστικά μέσω της οποίας ενημερώνονται τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα: – Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία καταχώρησης δεδομένων και επικαιροποίησης στοιχείων στο Ε.Μ.ΕΠ. καθώς και η διαδικασία αξιοποίησης και διάθεσης των στοιχείων αυτών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. – Περαιτέρω, καθορίζονται η διαδικασία επαλήθευσης από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. των στοιχείων πολιτών καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) και των λοιπών μνημονευόμενων ιδρυμάτων (ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών), αναφορικά με τα μητρώα που τηρούν. 
– Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται όλα τα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης (έναρξης εφαρμογής, ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών, αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας, εκτελούντες την επεξεργασία και αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των στοιχείων, πρότυπα και απαιτήσεις για την ταυτοποίηση, διαδικασία επαλήθευσης στοιχείων κ.λπ.). → Επανακαθορίζονται η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων δικαιούχων, η οποία μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων κ.λπ. από το Δημόσιο, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τους ο.τ.α., τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας, με πίστωση λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) των δικαιούχων. Όλα τα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζονται με υπουργική απόφαση [τεχνικά θέματα της διαδικασίας ταυτοποίησης του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού κ.λπ.].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here