ΤΟ Νομοσχεδίου που αφορά τις Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 501 κατοίκων - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LIVE- ΕΙΔΗΣΕΙΣ,ΝΕΑ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ Νομοσχεδίου που αφορά τις Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 501 κατοίκων

 


Σε συνέχεια αποτύπωσης των εκλογικών αλλαγών που επέρχονται στις Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 500 κατοίκων , σήμερα ο AIRETOS εστιάζει στις διατάξεις του Νομοσχεδίου  που αφορούν ειδικά τις Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 501 κατοίκων.

Συγκεκριμένα, σταχυολογήσαμε κατωτέρω τις σημαντικότερες ρυθμίσεις για το πως θα εκλέγεται το συλλογικό τους όργανο, δηλαδή το Συμβούλιο (Συνδυασμοί, σταυροδοσία, έδρες Δημάρχου, εκλογή τακτικών Συμβούλων).

Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κατ’ αρχάς, και οι Κοινότητες άνω των 500 κατοίκων μετονομάζονται με το αρ.75, από σκέτο «Κοινότητες» σε «Δημοτικές Κοινότητες»

 

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το αρ.2, « Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 501 κατοίκων, διοικούνται από:

– τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και

– το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας. »

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από μέλη σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ 501 έως 3.000 κατοίκων, 5 μέλη για Δημοτικές Κοινότητες μεταξύ 3.001 έως 15.000, 7 μέλη για πληθυσμό μεταξύ 15.001 έως 50.000, και 9 μέλη για Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.001 κατοίκων.

Υπογραμμίζουμε ότι, για το που εκλέγονται και που όχι Συμβούλια, το αρ.2 περιλαμβάνει τρεις παραγράφους ως εξής:

« 3. ΔΕΝ εκλέγονται Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στις Κοινότητες που αποτελούν τις έδρες των Δήμων, με την επιφύλαξη της παρ.του παρόντος.

4. Με την επιφύλαξη της παρ.5 του παρόντος, ΔΕΝ εκλέγονται Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και τους Δήμους Ωρωπού, Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας. Επίσης ΔΕΝ εκλέγονται Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά.

5. Δήμοι των οποίων ο πληθυσμός της έδρας τους είναι άνω των 100.000, που συγκροτούνται από Δημοτικές Κοινότητες, στις οποίες εκλέγονται Συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας. »

 

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

– Βάσει της παρ.1 του αρ.12, « η εκλογή του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων γίνεται κατά Συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός Συνδυασμών αποκλείονται.

Κάθε Συνδυασμός περιλαμβάνει: α) Τον υποψήφιο Δήμαρχο και β) Τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τις παρ.2 έως και 10. γ) Τους υποψήφιους Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας. »

– Το β’ εδάφιο της παρ.7 του αρ.12 ορίζει ότι « ο αριθμός των υποψήφιων Συμβούλων κάθε Δημοτικής Κοινότητας πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε Κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 150 %. »

– Η παρ.13 προβλέπει ότι « Η δήλωση του Συνδυασμού είναι απαράδεκτη αν: (…) στ. δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων».

– Η παρ.14 αναφέρει πως « η δήλωση του Συνδυασμού υποβάλλεται στην πύλη υποψηφιοτήτων το αργότερο έως τις 23:59 την 30η Ιουνίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. »

 

Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

Το αρ.20 «Σταυροί προτίμησης για την εκλογή δημοτικών αρχών» ορίζει στην παρ.3 ότι « για την εκλογή Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας. »

 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το αρ.27 « Εκλογή Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων » :

«Ο Συνδυασμός του επιτυχόντος Δημάρχου στις Δημοτικές εκλογές, στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων, λαμβάνει τα 3/5 του συνόλου των εδρών των Συμβούλων σε κάθε Δημοτική Κοινότητα και τα 2/5 λαμβάνουν οι επιλαχόντες Συνδυασμοί. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα. Για την κατανομή των εδρών των λοιπών συνδυασμών, εφαρμόζεται η παρ.4 του αρ.4 με βάση τα αποτελέσματα στη Δημοτική Κοινότητα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του Συμβουλίου που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

– στα 3μελή Συμβούλια η αντιστοιχία είναι 2 και 1,

– στα 5μελή Συμβούλια 3 και 2,

– στα 7μελή Συμβούλια 4 και 3

– στα 9μελή Συμβούλια 5 και 4.

Σε περίπτωση που ο επιτυχών Συνδυασμός έχει λάβει στη Δημοτική Κοινότητα κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του 60% + 1 ψήφο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με τη παρ.3 του αρ.24, με βάση το αποτέλεσμα στη Δημοτική Κοινότητα. »

 

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τέλος, το  αρ.30 ορίζει ότι « τακτικοί Σύμβουλοι του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους Συνδυασμούς των υποψήφιων Δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.  Οι λοιποί υποψήφιοι των Συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών Συμβούλων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου Συνδυασμού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Responsive Ads Here